Aanpak 'foute' belastingadviseur heeft haast

EU-commissaris Pierre Moscovici(Belastingen) roept de lidstaten op snel in te stemmen met zijn voorstel om belastingontwijking via belastingadviseurs en andere tussenpersonen aan te pakken. Consulenten, bankiers, accountants en advocaten die fiscale constructies via het buitenland voor hun klanten opzetten om minder belasting te hoeven afdragen, worden in het voorstel verplicht die te melden bij hun nationale belastingdienst. Ook dringt hij aan op ,,forse sancties” tegen personen die dit weigeren.

De Fransman presenteerde woensdag in Brussel het voorstel, dat eerder deze week al uitlekte. ,,Door de onthullingen over belastingschandalen weten we dat deze tussenpersonen een centrale rol spelen bij belastingontwijking. Zij verdienen daar gigantisch aan”, zei Moscovici.

Wanneer de tussenpersoon gebonden is aan beroepsgeheim, of niet in de EU is gevestigd, dan geldt de meldingsplicht voor de belastingplichtige zelf, stelt Moscovici voor.

Volgens EU-parlementariër Paul Tang (PvdA) heeft de commissie ,,goed geluisterd" naar het pleidooi van het parlement voor een strengere aanpak bij belastingontwijking. ,,Nu moet er wel doorgepakt worden. Er moet een zwarte lijst komen die ervoor zorgt dat malafide belastingadviseurs niet meer aan de slag kunnen."

Bas Eickhout (GroenLinks) vindt dat de lidstaten zo snel mogelijk tot besluitvorming en implementatie van de maatregelen moeten overgaan. ,,Het belastingsysteem moet in Europa eerlijker worden. Betere controle en transparantie van tussenpersonen is dan essentieel. Het wordt tijd dat de constructies die multinationals zich kunnen veroorloven worden tegengegaan.”

Bron: Europa Nu

 

Print Friendly and PDF ^