Misdaad en opsporing in de wolken | Knelpunten en kansen van cloud computing voor de Nederlandse opsporing

Cloud computing is het via internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. De cloud (‘wolk’) staat voor het internet en de delen en acties van de applicatie die niet op de machine van de gebruiker plaatsvinden. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software, is niet verantwoordelijk voor het onderhoud en kan veel kosten besparen. Dit nieuwe verschijnsel roept verschillende juridische en beleidsmatige vragen op. Dit rapport geeft een antwoord op twee vragen:

  • wat zijn (mogelijke) problemen en kansen van cloud computing voor het plegen van strafbare feiten en voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten in en vanuit Nederland?
  • en wat zijn geschikte richtingen om gesignaleerde problemen aan te pakken en gesignaleerde kansen voor misdaadbestrijding te benutten?

 

Misdaad en opsporing in de wolken | Knelpunten en kansen van cloud computing voor de Nederlandse opsporing, WODC

Print Friendly and PDF ^