Ministerie V&J werkt aan Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Om de aanpak van fraude te versterken werkt het Ministerie voor Veiligheid en Justitie op dit moment aan een Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Dat blijkt uit het Wetgevingsprogramma 2018.

De wet moet de uitwisseling van informatie binnen samenwerkingsverbanden van publieke en private organisaties voor de vervulling van een taak van algemeen belang van een adequate juridische basis voorzien, rekening houdend met recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in 2018 bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Niet bekend is hoe deze wet zich verhoud tot de Kaderwet gegevensuitwisseling, waarvan eerder werd aangekondigd dat die in het voorjaar van 2017 in consultatie zou gaan.
 

Lees meer:

 

 

 

Print Friendly and PDF ^