Actieplan aanpak fraude met publiek geld

Op woensdag 8 april 2015 sprak de commissie voor Veiligheid en Justitie over de aanpak van fraude met publiek geld. Namens het kabinet was minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie aanwezig.

Nieuwe wet

Frauderen met overheidsgeld, in de vorm van toeslagen, subsidies en uitkeringen. Het kabinet wil meer werk maken van de aanpak daarvan. Om gesjoemel effectiever te kunnen aanpakken, wil het kabinet de informatie-uitwisseling verbeteren. Samenwerkingsverbanden als de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) kunnen hier baat bij hebben.

Het kabinet denkt eraan om een nieuwe wet te maken die de gegevensuitwisseling voor de aanpak van fraudebestrijding moet versoepelen.

Versoeping

De bestaande regels voor gegevensuitwisseling zorgen volgens het kabinet soms voor haperende fraudebestrijding. Deze regels maken vooral gegevensverstrekking aan functionarissen of organisaties mogelijk, maar hebben eigenlijk geen betrekking op samenwerkingsverbanden. Het kabinet pleit daarom voor versoepeling van gegevensuitwisseling tenzij er duidelijke redenen bestaan om informatie geheim te houden. Nieuwe wetgeving kan de gegevensuitwisseling vergemakkelijken, aldus het kabinet, zodat bijvoorbeeld politie en justitie gegevensuitwisseling niet meer per samenwerkingsverband hoeven te regelen. Wel onderschrijft het kabinet de noodzaak van een goede balans tussen het verbeteren van gegevensuitwisseling en privacybelangen.

Actieplan

Vooruitlopend op de kabinetswens voor nieuwe anti-fraudewetgeving presenteerde toenmalig minister Opstelten eind 2013 een actieplan om de bestrijding van fraude met publiek geld te versterken. Volgens het kabinet heeft dit actieplan inmiddels al zijn vruchten afgeworpen. Uitgangspunt is fraudebestendigheid van regelgeving, tegenover gericht optreden tegen fraudeurs. Ook werkt het kabinet aan de hervorming van het toeslagen- en belastingstelsel in Nederland. Doelstelling hiervan is een overzichtelijker en fraudebestendiger systeem.

Bron: Tweede Kamer

 

Print Friendly and PDF ^