Minister kondigt digitalisering strafketen aan

De hele strafrechtketen wordt gedigitaliseerd om stafzaken sneller en beter te kunnen afwikkelen. Vanaf 2016 worden alle processtukken digitaal uitgewisseld tussen politie, Openbaar Ministerie, Rechtspraak en uitvoerende partners, zoals de reclassering. Ook de politie gaat steeds meer digitaal werken en het aangifteproces wordt verbeterd om de doorlooptijden van strafzaken te verlagen. Dat staat in een brief over de versterking van de prestaties in de strafrechtketen, die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij noemt een reeks maatregelen die ertoe moeten leiden dat in 2016 meer strafzaken succesvol worden afgehandeld en meer opgelegde straffen worden uitgevoerd. Daarnaast krijgen de belangen van slachtoffers een belangrijker plaats in de strafrechtketen.

Eerste stap

De digitale uitwisseling van processtukken in 2016 is de eerste stap naar een volledig digitaal werkende strafrechtketen. Ook advocaten en mensen die betrokken raken bij een rechtszaak kunnen vanaf 2016 digitaal communiceren met het OM en de Rechtspraak. Dit moet zorgen voor een betere en snellere afhandeling van strafzaken, verlaging van de administratieve lasten en meer zicht op de prestaties in de strafrechtketen.

Aangifte verbeteren

Agenten krijgen een smartphone, waarmee ze op straat politiesystemen kunnen raadplegen, de identiteit van mensen kunnen controleren en digitale bonnen kunnen uitschrijven. Om te voorkomen dat zaken op niets uitlopen, moet de kwaliteit van aangiften en processen-verbaal omhoog. Zo investeert de minister in de kwaliteit van hulpofficieren van justitie en afspraken over de overdracht van zaken tussen politie en OM. Door maatregelen als extra inzet op de opsporing van veroordeelden wil de minister dat in 2016 minstens 92 procent van de opgelegde vrijheidsstraffen binnen 24 maanden wordt uitgevoerd. Nu is dat nog 87 procent.

Doorlooptijden omlaag

Om de doorlooptijden van strafzaken te verkorten wordt de ZSM-aanpak, waarbij politie en OM veelvoorkomende criminaliteit snel afhandelen, dit najaar over heel Nederland uitgerold. Daardoor kunnen circa 140.000 van de 250.000 strafzaken op jaarbasis buiten de rechter om worden afgehandeld. Daarnaast gaan Rechtspraak en OM samenwerken om eenvoudige zaken die niet met ZSM kunnen worden afgedaan zo snel mogelijk aan te brengen bij de politierechter.  In 2015 moet tweederde van de standaardzaken binnen een maand zijn afgedaan, met een strafbeschikking van het OM of een rechterlijke uitspraak in eerste aanleg. Intussen zijn in Rotterdam, Den Haag en Arnhem pilotprojecten gestart om de planning van strafzaken te verbeteren. De bedoeling is dat zo een snellere werkwijze ontstaat, zodat de doorlooptijden bij de gerechten omlaag kunnen.

Betrokkenen informeren

De minister wil bovendien dat de strafrechtketen meer rekening houdt met mensen die met een misdrijf te maken krijgen. Sinds 1 januari worden aangevers van een woninginbraak binnen twee weken geïnformeerd over de voortgang van hun zaak. Volgend jaar krijgen alle aangevers van high impact crime (overvallen, straatroof en geweld) binnen twee weken een persoonlijke terugkoppeling van de politie. De verschillende organisaties in de strafrechtketen werken daarnaast gezamenlijk aan eenduidige informatievoorziening voor slachtoffers in ernstige zaken. Vooruitlopend daarop is bij het OM een pilot met het Slachtoffer Informatie Portaal voor hoger beroepzaken van start gegaan. Dit portaal biedt slachtoffers de mogelijkheid om online de status van hun zaak te volgen.

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^