Vermoedelijke PGB-fraudeur in bewaring

De rechter-commissaris van de rechtbank Den Haag heeft vandaag een 54-jarige Hagenaar voor 14 dagen in bewaring gesteld. Hij wordt verdacht van stelselmatige fraude met Persoons Gebonden Budgetten (PGB). Hij vroeg vermoedelijk op grote schaal PGB aan voor mensen die van niets wisten of via een herindicatie jarenlang een veel hoger PGB ontvingen dan dat ze zelf wisten. Het totale fraudebedrag loopt in de tonnen.

De 54-jarige verdachte werd afgelopen dinsdag door de directie opsporing van de Inspectie SZW aangehouden. Ook een 53-jarige man uit Den haag is aangehouden. Hij is de eigenaar van twee onlangs opgerichte zorgondernemingen, die lichamelijke en geestelijke zorg en verpleging aanbieden aan zorgbehoevenden. De 54-jarige verdachte is de feitelijk leidinggevende van de twee zorgondernemingen. De 53-jarige man is na verhoor op vrije voeten gesteld.

Beide mannen worden verdacht van het op grote schaal vervalsen van documenten voor het aanvragen van PGB's, zoals zorgovereenkomsten, wijzigingsformulieren, bankafschriften, urenbriefjes en facturen. Tonnen aan PGB werden vermoedelijk onrechtmatig verkregen. Dit gebeurde eenvoudig door bijvoorbeeld op bankafschriften het bankrekeningnummer van PGBhouders te veranderen in het bankrekeningnummer van de verdachte. Hierdoor werd PGB geld op de bankrekening van verdachte gestort in plaats van op de rekening van de PGB houder. Er werd daarnaast zonder medeweten van PGB-houders persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding verantwoord terwijl vermoedelijk slechts huishoudelijke hulp werd verstrekt.

De directie opsporing van de Inspectie SZW heeft  beslag gelegd op bankrekeningen en andere vermogens bestanddelen van de verdachten, omdat misdaad niet mag lonen.

Speciaal PGB-fraude team

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team dat speciaal is opgericht om PGB fraude aan te pakken. Het team is operationeel sinds 1 januari 2013 bij de directie opsporing van de inspectie SZW en wordt  gefinancierd door het ministerie van VWS.

Een PGB is een geldbedrag waarmee iemand die zorg, begeleiding of hulp behoeft, deze kan inkopen. Een zorgbehoevende vraagt bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om indicatie voor zorg. Vervolgens kan dan door het zorgkantoor zorg in natura of een PGB worden verstrekt. Met een PGB koopt een zorgbehoevende zelfstandig de noodzakelijke zorg in. Het geld is alleen bedoeld voor zorg en mag niet worden uitgegeven aan andere zaken. Fraude met PGB ondermijnt de verzorgingsstaat.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^