Wetsvoorstel financieren van terrorisme naar verwachting op 9 juli a.s. door de Eerste Kamer

Op 30 mei jl. is het Wetsvoorstel financieren van terrorisme door de Tweede Kamer aangenomen, waardoor het inmiddels bij de Eerste Kamer ligt. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft voorgesteld het wetsvoorstel op 9 juli af te doen als hamerstuk. Het voorstel zal dus naar verwachting op 9 juli a.s. door de Eerste Kamer zal worden aangenomen.

Achtergrond

Met dit voorstel geeft Nederland uitvoering aan deze aanbeveling. De FATF had kritiek op Nederland omdat financiering van terrorisme tot nu toe vervolgbaar was als strafbare voorbereiding van een ernstig misdaad en niet, zoals in de meeste landen, als zelfstandig strafbaar feit.

Het voorstel is op 30 mei 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

Print Friendly and PDF ^