'Milieustrafrecht: naar een breder gebruik van het sanctiearsenaal'

Wanneer afval illegaal de Nederlandse grens overgaat en in het buitenland niet op een behoorlijke manier wordt verwerkt, kan dit aanzienlijke milieuverontreiniging en gezondheidsschade opleveren. Dat illegale afvaltransporten tot veel maatschappelijke onrust kunnen leiden toont ook het voorval met het schip de ‘Probo Koala’.

Ruim 500 ton gevaarlijk scheepsafval afkomstig van dit schip werd op ver- schillende plekken in Ivoorkust gedumpt. In de omgeving zouden veel mensen gezondheidsklachten hebben gekregen, zoals hoofdpijn, diarree, braken, kortademigheid en brandende ogen. Een jaar later, in 2007, dient de Europese Commissie een voorstel in voor een (inmiddels in werking getreden) richtlijn die lidstaten verplicht ernstige milieudelicten strafrechte- lijk te sanctioneren. Welke strafrechtelijke sancties hierbij worden gehan- teerd wordt aan individuele lidstaten overgelaten. De centrale veronder- stelling is dat alleen strafrechtelijke sancties voldoende afschrikwekkend en effectief zouden zijn om milieucriminaliteit te voorkomen. Deze richtlijn staat niet op zichzelf, maar past binnen een bredere maatschappelijke ont- wikkeling. De samenleving doet een steeds groter beroep op het milieu- strafrecht ten einde ernstige milieu-incidenten te voorkomen en overtre- dingen van milieuregels te bestraffen. Hoe is dat zo gekomen?

 

Lees verder:

 

Meer weten over de reikwijdte van het begrip afvalstof? Kom dan op Donderdag 2 oktober naar de Cursus Afvalstoffen georganiseerd door BijzonderStrafrecht.nl Academie. Tijdens deze cursus wordt relevante wet- en regelgeving (op zowel nationaal als Europees niveau) over- zichtelijk gepresenteerd en toegelicht aan de hand van praktijkvoor- beelden en jurisprudentie. De cursus wordt verzorgd door mr. Luuk Boogert: ervaren milieu-officier van justitie. Hij leidde onder meer de strafzaak tegen Trafigura.

 

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.

Print Friendly and PDF ^