Milieuhandhavers tekenen overeenkomst voor delen van digitale informatie

Voor een efficiëntere en effectievere milieuhandhaving is het noodzakelijk om digitale informatie tussen de handhavende instanties met elkaar te delen. In juli 2008 concludeerde de commissie Mans dit al in haar rapport ‘De tijd is rijp'. Nu is het dan zover. Woensdag 20 november zijn de eerste ‘Aansluitovereenkomsten' op Inspectieview Milieu ondertekend.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^