Memories van antwoord behorend bij het derde pakket aan wetgeving op het terrein van de financiële markten (3e FM-pakket)

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft op 29 november jl. de Eerste Kamer de memorie van antwoord bij het derde pakket van wetgeving voor de financiële sector toegezonden.  

 

Print Friendly and PDF ^