FIOD en OM azen op laakbare accountant

Vier accountants zijn al door de tuchtrechter op de vingers getikt na een klacht van het Openbaar Ministerie. En er lopen drie tuchtzaken, waarvan “één tegen een accountant van een big four-kantoor”. FIOD en OM verwachten elk jaar vier tuchtklachten in te dienen om laakbare accountants “aan te spreken op hun beroepseer”. Lees verder:

Print Friendly and PDF ^