'Medeplichtigheid versus medeplegen, wanneer slaat de balans door?'

De deelnemingsvorm medeplegen, in het bijzonder de afgrenzing met medeplichtigheid, is veelvuldig in rechtswetenschap en -praktijk aan de orde gesteld. Recent heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat in dit kader van belang is. De Hoge Raad geeft aan ten behoeve van de praktijk enkele algemene overwegingen aan de afgrenzing tussen de deelnemingsvormen te wijden. In dit arrest worden aandachtspunten geformuleerd voor de strafrechtelijke beoordeling van medeplegen. De overwegingen zijn in het bijzonder gericht op de afbakening tussen medeplegen en medeplichtigheid en meer in het bijzonder met het oog op gevallen waarin het medeplegen niet bestaat in gezamenlijke uitvoering. Welke ontwikkelingen zijn er te constateren in de feitenrechtspraak na het wijzen van dit arrest? Lees verder:

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op het Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht. 

 

Print Friendly and PDF ^