Liever verdachte dan overtreder?

Een fundamenteel verschil tussen het bestuurs- en straf(proces)recht is dat de bestuursrechter een boetebesluit toetst op rechtmatigheid, terwijl de strafrechter met toepassing van een negatief wettelijk bewijsstelsel zelf oordeelt of het ten laste gelegde feit wettig en overtuigend bewezen kan worden. Indien dat het geval is komt de strafrechter met een eigen oordeel over de strafbaarheid van het feit en de dader en legt hij zelf een passende straf of maatregel op. Maakt dit verschil nu dat bij het opleggen van hoge of complexe boetes voor het strafrecht zou moeten worden gekozen? Zowel voor het punitieve bestuursrecht als het strafrecht gelden de rechtswaarborgen die voortvloeien uit het internationale en het Europese recht. Het valt niettemin op dat de verdachte in het strafrecht in de praktijk meer rechten lijkt te hebben dan de beboete overtreder in het bestuursrecht. Belangrijk verschil is dat de verdachte beter in staat wordt gesteld om het tegen hem bestaande belastende bewijsmateriaal zelf te onderzoeken.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^