Leestip: Leerstukken Strafrecht

De uitgave verkent uiteenlopende leerstukken binnen ruim 20 onderwerpen, stuk voor stuk verhelderd aan de hand van relevante criteria, jurisprudentie en literatuur. Van noodweer tot medeplichtigheid. Van opzet tot vormverzuimen. Zowel geschikt voor de praktiserende juristen als het onderwijs.

Wanneer is er sprake van noodweer? En onder welke omstandigheden is iemand medeplichtig? 

Vraagstukken zoals deze raken aan de algemene rechtsbeginselen van het strafrecht. Leerstukken strafrecht brengt deze normatieve – en vaak ongeschreven – bepalingen bijeen. Het overzicht biedt een uitvoerige behandeling van meer dan 20 onderwerpen, uiteengezet op basis van relevante criteria, jurisprudentie en literatuur. 

De uitgave is gebaseerd op een grondige analyse van rechtspraak van de Hoge Raad. De lezer verkrijgt hiermee inzicht in zowel de interpretatie als de dagelijkse toepassing van de bouwstenen van het strafrecht. 

Algemene rechtsbeginselen strafrecht

Deze vernieuwde editie van ‘Leerstukken strafrecht’ belicht per thema de actuele stand van zaken en beroept zich op de laatste jurisprudentie. 

De indeling en structuur zijn verder geoptimaliseerd, waardoor de gebruiker snel en doeltreffend kennis kan nemen van een specifiek leerstuk. Hiermee leent het boek zich uitstekend voor zowel verdiepende studie als vluchtige raadpleging. 

Naast algemeen formeel- en materieelrechtelijke leerstukken, vindt u ook diverse veel voorkomende delicten. Door deze brede opzet is de inhoud geschikt voor alle zijden van het strafrecht. Van advocaten tot rechters – en van het OM tot juristen in spe.

 

Praktische informatie 

Klik hier om het boek te bestellen. 

 

 

 

Print Friendly and PDF ^