Leestip: Fraude en fraudebestrijding in Nederland

In dit handboek beschrijven en analyseren wetenschappers en praktijkmensen de belangrijkste aspecten van fraude, fraudepreventie en fraudebestrijding. De auteurs richten zich primair op Nederland, waarbij ze zo nu en dan een blik over de grens werpen.

Het handboek bestaat uit twee delen. In het eerste deel schetsen de auteurs verschillende vormen van fraude zoals witteboordencriminaliteit, agressieve verslaglegging, fraudecasussen (Vestia, Amarantis, SNS), identiteitsfraude, matchfixing, fraude met processen-verbaal, wetenschapsfraude, fraude openbaar bestuur, journalistieke fraude, fraude bij topbeloningen, EU-fraude en fraude in de kunst. Het tweede deel is gericht op fraudebestrijding waarin de organisaties, taken, bevoegdheden, beleid en politiek, institutioneel stelsel en publieke en private preventie en bestrijding van fraude worden beschreven. 

 

Praktische informatie 

  • Auteurs: Hoofdredactie door prof. mr. Erwin Muller, mr. Lex van Almelo
  • ISBN: 9789013139303
  • Verschijningsdatum: 12-10-2016
  • Prijs:  € 69,00 incl. btw

 

Klik hier om het boek te bestellen via Kluwer. 

 

 

Print Friendly and PDF ^