Leestip: Accountantstoezicht, rechtsbescherming en de ontwikkeling van beroepsnormen

In dit boek staat de toekomst van het accountantstoezicht, rechtsbescherming en ontwikkeling van beroepsnormen centraal. Dit boek bouwt daarmee voort op deel 1 van de ICFGreeks, dat in 2014 onder de titel Bouwen aan vertrouwen verscheen. Hierin werd de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) geëvalueerd.Deze bundel bevat in Deel I de congresbijdragen van prof. mr. Steven Hijink, mr. drs. Jan Garvelink, mr. drs. Eva Eijkelenboom en drs. Huub Wieleman RA aan het congres ‘De toekomst van het toezicht op accountants’. Tijdens dit congres, dat werd gehouden op 3 december 2014, stonden diverse sprekers uit de praktijk en de wetenschap stil bij de vraag hoe de toekomst van het toezicht op accountants vorm krijgt of zou moeten krijgen. Deel II van deze bundel bevat de uitkomsten van een in 2015 door aan ESL verbonden onderzoekers verricht wetenschappelijk onderzoek over het stelsel van rechtsbescherming en de ontwikkeling van beroepsnormen bij het toezicht op accountants(organisaties).

Dit onafhankelijke wetenschappelijk onderzoek is verricht in opdracht van de Stichting Accountantsfonds. De aanleiding voor het onderzoek werd onder andere gevormd door een van de conclusies van de evaluatie van de Wta dat bij een op ‘informele handhaving’ gebaseerde toezichtstrategie het risico van tekortschietende rechtsbescherming voor accountants- (organisaties) bestaat. In het in Deel II van deze bundel opgenomen onderzoek wordt een aantal knelpunten in het stelsel van rechtsbescherming voor accountants(organisaties) en in de ontwikkeling van beroepsnormen nader geïdentificeerd. Ook adresseert Deel II, in de vorm van aanbevelingen, mogelijke oplossingen voor de geconstateerde knelpunten.

Met deze bundel beoogt het ICFG de maatschappelijke en wetenschappelijke belangstelling in de wet- en regelgeving rondom (het toezicht op) accountants(organisaties) levendig te houden.

 

Praktische informatie

  • Auteurs: van Beek, K.H. Boonzaaijer, R.J. de Doelder, E.V.A. Eijkelenboom, J.B.S. Hijink, L. in 't Veld, e.a.
  • Aantal pagina's: 191
  • Uitgever: Boom Juridische Uitgevers
  • Verschijningsdatum: 11-06-2016
  • ISBN: 9789462902411
  • Verschijningsvormen: paperback
  • Prijs € 39,00

 

Klik hier om het boek te bestellen via Jongbloed.

 

Print Friendly and PDF ^