Langdurige publicatie van informatie over asbestboetes op de website van de Inspectie SZW geoorloofd

Op 2 augustus 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een uitspraak gewezen over de toelaatbaarheid van openbaarmaking van asbestboetes op de website van de Inspectie SZW. De auteurs bespreken wat een betrokkene kan doen tegen openbaarmaking van sancties. Daarbij wordt stil gestaan bij de vraag wat gedaan kan worden om de duur van plaatsing van informatie op de website van een toezichthouder te beperken.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^