Lancering Kennisplatform Faillissementsfraude

Medio oktober is door Willem van Nielen (Griph Law & Tax) en Joyce Verhaert (BijzonderStrafrecht.nl) het kennisplatform Faillissements-fraude.nl gelanceerd. Dit kennisplatform heeft tot doel informatieverstrekking en -uitwisseling en kennisuitbreiding ten aanzien van faillissementsfraude. Daarnaast draagt het platform bij aan netwerkvergroting en beoogt het bruggen te slaan tussen onder meer curatoren & handhavers en advocatuur & Openbaar Ministerie. WEBSITE

De website Faillissements-fraude.nl fungeert als spil en ontsluit op onafhankelijke wijze jurisprudentie, nieuwsberichten, vakliteratuur, initiatieven en evenementen.

NETWERKVERGROTING

Ter vergroting van het netwerk van faillissementsfraude worden regelmatig informele netwerkbijeenkomsten gehouden waar inzichten, kennis en vaardigheden onderling uitgewisseld kunnen worden. Tijdens de eerste bijeenkomst, die op dinsdag 24 november 2015 bij het Openbaar Miniserie wordt gehouden, staat het Wetsvoorstel versterking positie curator centraal.

KENNISUITBREIDING

Ter bevordering van de deskundigheid ten aanzien van faillissementsfraude zullen (regionaal) cursussen worden aangeboden en zal jaarlijks een (landelijk) congres worden georganiseerd. Daarnaast is een (geaccrediteerde) Specialisatieopleiding Faillissementsfraude opgezet voor de doelgroep van dit platform.

DOELGROEP

De doelgroep van het platform bestaat uit partijen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met faillissementsfraude, waaronder strafrechtadvocaten, opsporingsambtenaren van politie en FIOD/Belastingdienst, leden van de staande en zittende magistratuur (waaronder RC’s), juristen van het Ministerie van V&J, curatoren en forensische accountants.

WORD LID!

Professionals met een interesse in en/of passie voor (de bestrijding van) faillissementsfraude kunnen lid worden van Kennisplatform Faillissements-fraude.nl.

Het voordeel van een lidmaatschap is dat u door de maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte blijft van de actuele ontwikkelingen op het gebied van faillissementsfraude.  Daarnaast kunt u (kosteloos) deelnemen aan door ons georganiseerde netwerkbijeenkomsten waar inzichten, kennis en vaardigheden onderling uitgewisseld worden. Deze bijeenkomsten zijn niet toegankelijk voor niet-leden!

Tot slot ontvangen leden korting op het volgen van cursussen en ook op deelname aan de Specialisatie Opleiding.

Het lidmaatschap is kosteloos en kan via www.faillissements-fraude.nl/aanmelden/.

 

Voor meer informatie: www.faillissements-fraude.nl

 

Print Friendly and PDF ^