Kroniek van het strafrecht 2014

In de Kroniek van het strafrecht wordt een handzaam overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in het straf(proces)recht, inclusief het penitentiair recht in 2014. Met deze vraagbaak kunt u ontwikkelingen in het strafrecht op een duidelijke en eenvoudige manier traceren. De Kroniek is geschreven door leden van de vakgroep strafrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij worden hierbij aangevuld met specialisten van buiten.

De Kroniek van het strafrecht is opgebouwd volgens een vast stramien:

  1. wetgeving (inclusief beleidsregels, uitvoeringsbesluiten e.d.)
  2. rechtspraak: een systematisch overzicht van de in 2014 gepubliceerde jurisprudentie, aan de hand  van bepaalde thema’s en deelgebieden
  3. literatuur: belangrijke studieboeken, dissertaties, rapporten e.d.

Praktische Informatie

Auteurs: Piet Hein van Kempen, Henny Sackers 240 blz. 1e druk | 2015 ISBN-13: 9789013130966

Klik hier om het boek te bestellen via Jongbloed.

Print Friendly and PDF ^