'Koersgevoelige informatie: de uitstelmogelijkheid na VEB/Super de Boer'

Op 11 november 2014 oordeelde het Gerechtshof Amsterdam dat Super de Boer eerder had moeten overgaan tot openbaarmaking van de overnameplannen van Jumbo. Super de Boer werd op 4 september 2009 ingelicht dat Jumbo en Casino een principeakkoord hadden bereikt over een mogelijke verkoop van de onderneming van Super de Boer, maar besloot de openbaarmaking hiervan uit te stellen. Het hof oordeelde dat Super de Boer uiterlijk voor de opening van de beurs op 10 september 2009 informatie over het overnamebod van Jumbo openbaar had moeten maken. Door deze informatie pas naar buiten te brengen op 17 september 2009 heeft Super de Boer onrechtmatig gehandeld jegens de beleggers die op grond van onvolledige informatie hun aandelen in Super de Boer in de tussengelegen periode hebben verkocht. De auteur gaat in deze bijdrage in op het begrip koersgevoelige informatie en de publicatieplicht. Uitstel is mogelijk. Door de drempel van publicatie te koppelen aan informatie die ook daadwerkelijk relevant is voor investeringsbeslissingen, zou het publicatiemoment mogelijk veel later kunnen liggen. Wanneer informatie concreet is, is deze het meest relevant. Lees verder:

 

Meer weten? Kom dan op donderdag 13 november 2015 naar de cursus Marktmisbruik.

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.

 

Print Friendly and PDF ^