Kamer wil identiteitsfraude strafbaar stellen

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) doet verschillende voorstellen om identiteitsfraude aan te pakken. De Kamer steunt hem, maar sommige fracties willen nog verder gaan.

Identiteitsfraude is een groot probleem en steeds meer mensen worden er het slachtoffer van. "In het ergste geval wordt je hele leven overgenomen", zegt Gesthuizen (SP). De minister wil naast fraude met reisdocumenten ook fraude met andere identiteitsbewijzen strafbaar stellen. Daarnaast komen er regels over fraude met biometrische persoonsgegevens: iemand kan straks bijvoorbeeld niet meer ongestraft zijn vingertoppen verminken en als een ander een misdrijf plegen. De Kamer steunt deze voorstellen van de minister.

Misbruik van identificerende persoonsgegevens wordt ook strafbaar

Alle fracties juichen de wetswijzigingen van de minister toe, maar voor sommigen gaan die niet ver genoeg. Dijkhoff (VVD) dient daarom eenamendement in dat ook misbruik van identificerende persoonsgegevens op zich strafbaar wil stellen. Dus ook als dat online gebeurt of als iemand op andermans naam spullen koopt om een aanslag te plegen. SP, CDA en PvdA steunen zijn voorstel. Zij weten Helder (PVV) echter niet te overtuigen. Zij vindt dit amendement te ruim en vermoedt dat het niet zal werken.

Minister kan na enig wikken en wegen leven met amendement

Opstelten wijst erop dat misbruik van iemands identificerende persoonsgegevens op dit moment weliswaar niet afzonderlijk strafbaar is, maar dat er via andere bepalingen wel strafrechtelijk tegen opgetreden kan worden. Daarom vond hij het amendement-Dijkhoff aanvankelijk niet nodig. Maar "voortschrijdend inzicht rond de omvang van identiteitsfraude heeft ertoe geleid dat ik erover ben gaan nadenken". Opstelten "acht het amendement niet overbodig" en laat het oordeel erover aan de Kamer over. Gezien de ruime meerderheid zal het amendement het zeker halen.

Over het wetsvoorstel moet nog gestemd worden.

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^