Eis: 200.000 euro boete voor Thermphos vanwege dood door schuld

Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank in Middelburg een boete geëist van 200.000 euro tegen Thermphos. Bij het bedrijf kwamen op 15 mei 2009 twee werknemers bij onderhoudswerkzaamheden in een fosforoven om het leven. Volgens het Openbaar Ministerie (OM)  is het overlijden van de twee werknemers bij het bedrijf het gevolg van het niet naleven van regels, gecombineerd met een falende veiligheidscultuur. Het was niet de vraag of het mis zou gaan maar wanneer.

Uit onderzoek door de Inspectie SZW (destijds de Arbeidsinspectie) blijkt dat de twee werknemers tijdens hun werkzaamheden op 15 mei 2009 om het leven zijn gekomen door zuurstofgebrek.  Dit werd veroorzaakt door de aanwezigheid van fosfine en een inert gas in de oven. De fosfine kwam waarschijnlijk van de twee eerder in de oven teruggeplaatste electroden. Het inert gas werd veroorzaakt door het niet afsluiten van het inert-gas systeem. Dat systeem zorgt er normaal voor dat in werking zijnde electroden  -die anders met zuurstof uit de lucht zouden reageren- afgedekt worden met een traag gas, waardoor die reactie niet plaatsvindt.  In de oven was geen natuurlijke  ventilatie en er stond geen mechanische ventilatie aan. Er zijn geen metingen gedaan voor het betreden van de oven, terwijl dit in de ogen van het OM wel had gemoeten. De slachtoffers droegen geen adembescherming.

De gevaren van de onderhoudswerkzaamheden zijn volgens het OM door Thermphos onvoldoende onderzocht en in kaart gebracht. "Wat er is gedaan doet erg amateuristisch en onprofessioneel aan" zei de officier van justitie op zitting. Dat terwijl je van een bedrijf als Thermphos anders mag verwachten. Het bedrijf was nota bene in een eerdere studie voor de risico's gewaarschuwd.

Thermhos heeft volgens het OM welbewust risico's gecreëerd. De officier van justitie kwalificeert het handelen van Thermphos als ‘roekeloos': "Dat terwijl je als werknemer afhankelijk bent van je werkgever. Het is je plicht als werkgever om ervoor te zorgen dat een ongeval zoals op 15 mei 2009 bij Thermphos gebeurde, niet kán gebeuren. Thermphos heeft die plicht verzuimd." Het OM verwijt Thermphos dood door schuld. Daarnaast heeft het bedrijf volgens het OM onvoldoende maatregelen genomen om de werknemers te beschermen, terwijl zij had kunnen weten dat er levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van de werknemers te duchten was. Tenslotte heeft Thermphos er niet alles aan gedaan om het ongeval te voorkomen, dan wel de gevolgen van een eventueel ongeval zo beperkt mogelijk te houden, terwijl dat wel verwacht mag worden van een bedrijf dat al jarenlang fosfor produceert en op de hoogte is van de gevaren die het werken met dit soort stoffen met zich meebrengt. Dat vindt het OM zeer kwalijk. Mede daarom acht het OM een boete van 200.000 euro op de plaats.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^