Justitiële verkenningen: Politie anno 2012

September 2012
5 | 12

Op 1 januari 2013 wordt alle burgerlijke politie in Nederland samengevoegd in één korps Nationale Politie, beheerd door één korpschef. De politie is een uitvoerende organisatie. Deze ingrijpende reorganisatie dreigt ook in de komende tijd de aandacht af te leiden van waar het bij de politie werkelijk om gaat: de rechtsorde te handhaven en hulp te verlenen in noodsituaties. Dit themanummer heeft dan ook zonder uitzondering betrekking op vraagstukken die deze nieuwe Nationale Politie tegenkomt wanneer zij zich hernieuwd op de samenleving gaat oriënteren.

Inhoudsopgave:
  
Voorwoord
  1. Drieënvijftig tinten grijs; afnemende verantwoording van een controle op hybride politiewerk - A.J.J. Meershoek en A.B. Hoogenboom
  2. Uitwisseling van opsporingsinformatie; over technische en vooral organisatorische knelpunten binnen de politie - J. Kort
  3. Surveilleren en opsporen in een internetomgeving - J.J. Oerlemans en B.J. Koops
  4. De valkuilen van de probleemgerichte politiezorg - A.C. Berghuis en J. de Waard
  5. Het democratische gat in het politiebestel en de legitimiteit van de politie; een opinie en een voorstel voor een Raad voor de Politie - J. Wiarda en J. Vrolijk
  6. De poort van het gevoel; over publiek debat en politie - T. Kansil
  7. Geslaagde emancipatie als probleem voor de politie - G. van Oenen
  8. Gekleurde ideeën; gedachten achter het streven naar diversiteit bij de Nederlandse politie - J. Janssen
  9. Pionieren en formaliseren; de internationale vervlechting van het politiewerk - J. van Buuren


Bron: WODC

Print Friendly and PDF ^