Justitiële verkenningen

4 september 2012
Aflevering 5
  • Voorwoord, JV, jrg. , nr. 5 2012, p. 5 (Meershoek, Scheepmaker)
 
  • Drieënvijftig tinten grijs. Afnemende verantwoording van en controle op hybride politiewerk, JV, jrg. , nr. 5 2012, p. 10 (Hoogenboom, Meershoek)
 
  • Uitwisseling van opsporingsinformatie. Over technische en vooral organisatorische knelpunten binnen de politie, JV, jrg. , nr. 5 2012, p. 24 (Kort)
 
  • Surveilleren en opsporen in een internetomgeving, JV, jrg. , nr. 5 2012, p. 35 (Knoops, Oerlemans)
 
  • De valkuilen van de probleemgerichte politiezorg, JV, jrg. , nr. 5 2012, p. 50 (Berghuis, de Waard)
 
  • Het democratische gat in het politiebestel en de legitimiteit van de politie. Een opinie en een voorstel voor een Raad voor de Politie, JV, jrg. , nr. 5 2012, p. 63 (Vrolijk, Wiarda)
 
  • De poort van het gevoel. Over publiek debat en politie, JV, jrg. , nr. 5 2012, p. 74 (Kansil)
 
  • Geslaagde emancipatie als probleem voor de politie, JV, jrg. , nr. 5 2012, p. 84 (van Oenen)
 
  • Gekleurde ideeën. Gedachten achter het streven naar diversiteit bij de Nederlandse politie, JV, jrg. , nr. 5 2012, p. 94 (Janssen)
 
  • Pionieren en formaliseren. De internationale vervlechting van het politiewerk, JV, jrg. , nr. 5 2012, p. 104
Print Friendly and PDF ^