'Italmoda: Wat past klopt niet'

Keer op keer wordt door het Europese Hof van Justitie bevestigd dat BTW-fraude niet door de beugel kan. Helaas komt BTW-fraude ondanks alle maatregelen die worden getroffen nog steeds voor. Ook in de medio december vorig jaar gewezen zaak-Italmoda staat fraude centraal. In deze zaak wordt door het Hof van Justitie EU herhaald dat frauduleus handelen of misbruik door belastingplichtigen niet wordt getolereerd. Hieruit blijkt dat het Hof van Justitie EU lidstaten waar mogelijk middelen in handen geeft om dit soort gedrag bij belastingplichtigen te bestrijden. Hoewel de uitkomst in Italmoda passend lijkt voor een ondernemer die betrokken is bij BTW-fraude, klopt de redenering van het Hof van Justitie EU op bepaalde punten volgens de auteurs niet. Zij leggen in dit artikel de vinger op de zere plekken.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^