'Invloed van het strafrecht op het fiscale boeterecht'

In deze bijdrage constateert de auteur dat regels uit de wetboeken van strafrecht en strafvordering of daaraan ten grondslag liggende beginselen in toenemende mate van invloed zijn op het fiscale boeterecht. Aan de hand van een aantal voorbeelden laat hij zien hoe die invloed zich kan doen gelden.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^