Interview ‘Scheidend rechter in Straatsburg: Egbert Myjer’

Door S. Rafi & M. Stronks in A&MR


Vanaf oktober 2012 zal Egbert Myjer geen zetel meer hebben in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Na acht jaar maakt hij plaats voor een nieuwe Nederlandse rechter (Taru Spronken, Jos Silvis of Adriana van Dooijeweert).
Dit interview wordt gehouden na afloop van een conferentie in de Eerste Kamer over de toekomst van het EHRM. In het interview komen onder andere de volgende punten aan de orde: de kritiek op het Hof in Nederland, de nationalistische tendensen in veel Europese landen, het raadkameren in de praktijk en de kwaliteit van klachten uit Nederland.

Print Friendly and PDF ^