Overzicht recente rechtspraak grondrechten


Het Europees Parlement heeft een studie gepubliceerd over de belangrijkste trends in de rechtspraak van het EU-hof en het EHRM inzake de grondenrechten in 2010 en 2011. Het EP heeft hierbij ook gekeken naar de gevallen waarin beide hoven elkaar aanhalen in de rechtspraak (immigratie en asiel zijn hier buiten gelaten). In totaal haalde het EU-Hof het EHRM in deze periode aan in 58 arresten. Andersom haalde het EHRM het EU-Hof 12 keer aan. Het EU-Hof haalt het EHRM het meest aan wanneer het gaat om het recht op een eerlijk proces (artikel 6 EVRM) en het recht op privacy (artikel 8 EVRM). Voor het EHRM blijkt dit artikel 24 van het Handvest van de grondrechten van de EU (de rechten van kinderen) te zijn.

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^