Internationaal strafrecht

Tekst & Commentaar Internationaal Strafrecht bevat vele relevante teksten op het brede terrein van het internationale strafrecht, de meeste artikelsgewijs voorzien van commentaar. Dat heeft een gebruiksvriendelijke en snel herkenbare opbouw. Het boek telt negen onderdelen, telkens helder gegroepeerd in Algemene inleidende opmerkingen, Nederlandse wet- en regelgeving en Internationale regelgeving. Aan Nederlandse wet- en regelgeving is onder meer becommentarieerd opgenomen de titel Internationale rechtshulp uit Boek IV Wetboek van Strafvordering, Uitleveringswet, Overleveringswet, WOTS, Implementatiewetten ICTY, ICTR, Speciaal Tribunaal voor Libanon en ICC alsmede Wet Speciaal Hof Sierra Leone, Sanctiewet 1977 en WIM. U vindt voorts een grote diversiteit aan voor de Nederlandse (straf)rechtspraktijk relevante verdragen betreffende grensoverschrijdende politiële en technische samenwerking, rechtshulp, uitlevering en overlevering, overdracht van strafvervolging en van tenuitvoerlegging, witwassen en internationale misdrijven alsmede een compleet verdragenoverzicht met toelichting. Uitgave voor wie behoefte heeft aan teksten en commentaren betreffende het klassieke internationale strafrecht en voor wie beroepsmatig werkt met recentere internationale verdragen en regelingen, met het Europese strafrecht of met het recht van de internationale gerechten.

E-book | 3041 pagina's EPUB met Adobe DRM 4e druk Prijs: € 262,55 ISBN-13: 9789013105681 | ISBN-10: 9013105688

 

Klik hier om het e-boek te bestellen via Jongbloed.

Print Friendly and PDF ^