In hoger beroep tot 5 jaar cel geëist voor toeslagenfraude en fraude met sealbags

De advocaat-generaal in Arnhem heeft in hoger beroep straffen variërend van vijf jaar tot 240 uur werkstraf plus zes maanden cel voorwaardelijk geëist tegen acht verdachten wegens hun betrokkenheid bij sealbagfraude en toeslagfraude met nep-tweelingen. De strafbare feiten vonden door het gehele land plaats.

Een inmiddels 36-jarige man uit Tilburg hoorde de hoogste straf tegen zich eisen. Het OM ziet hem als degene die leiding gaf aan een criminele organisatie die op grote schaal de (toeslag)fraude met de neptweelingen pleegde en banken oplichtte met sealbagfraude. Het totale fraudebedrag bedroeg ruim € 2 miljoen. Tegen zijn broer werd 3,5 jaar cel geëist. De zes anderen (twee familieleden, de vrouw van de hoofdverdachte, twee geronselde vrouwen en een zakelijke relatie) hadden een geringere rol. Zij hoorden straffen variërend van 24 maanden waarvan acht voorwaardelijk tot 240 uur werkstraf plus zes maanden voorwaardelijk tegen zich eisen.

De hoofdverdachte had tussen 2006 en 2013 weinig reguliere inkomsten en leek van de wind te leven. Uit onderzoek door de FIOD kwam naar voren dat de verdachte tussen 2008 en 2013, samen met zijn broer, leiding gaf aan een organisatie die volgens het OM de fraudepijlen richtte op zowel de publieke sector met toeslagenfraude, als op de private (bank)sector met sealbagfraude. Om de fraudes te plegen ronselde de verdachte andere familieleden, zoals zijn broer, zus en ouders – als ook Europese vrouwen werkzaam in de seksindustrie.

Sealbagfraude
De organisatie begon de fraude volgens het OM, met zogenoemde ‘sealbagfraude’. De broers openden rekeningen voor hun eigen bedrijven en later voor bedrijven op naam van de Oost-Europese vrouwen. Vervolgens stortten zij contant geld bij de bank door middel van een sealbag, waarbij de inhoud van de sealbag overeen kwam met het opgegeven bedrag. Vanaf het moment dat zij van de bank stortingen mochten doen onder voorbehoud (dan controleert de bank pas achteraf de inhoud van de sealbag) zouden de broers met opzet minder geld in de bags hebben gedaan dan ze opgaven aan de bank. Omdat het een storting onder voorbehoud betrof, stortte de bank het opgegeven bedrag wel op hun rekening. De broers pinden vervolgens meteen het geld. Toen de bank er achter kwam dat ze waren opgelicht, was het geld al verdwenen. De broers herhaalden de werkwijze steeds weer met nieuwe rekeningen. Ze zouden door deze sealbagfraude de banken hebben opgelicht voor in totaal circa € 1,4 miljoen.

Tweelingenfraude
Verder hebben de broers de door hen geronselde Oost-Europese vrouwen niet-bestaande tweelingen laten inschrijven bij het bevolkingsregister. Dit deden zij zeven keer. De modus operandi bij die valse geboorteaangiftes is dat een van deze vrouwen vergezeld van een Nederlandse man aangifte komt doen van de geboorte van een tweeling van haarzelf of van een vriendin. De verdachten gebruikten het verkregen BSN-/sofinummer van de neptweelingen vervolgens om toeslagen aan te vragen, zoals kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget. Ook werd kinderbijslag ontvangen. De hoofdverdachte vroeg ook kinderopvangtoeslag aan voor zijn eigen kinderen terwijl hij daar geen recht op had. De totale omvang van de toeslagfraude bedraagt circa € 900.000.

De advocaat-generaal vindt dat de geëiste straffen recht doen aan de ernst van de feiten. “Banken en de overheid moeten er vanuit kunnen gaan dat de gegevens die burgers en bedrijven opgeven, kloppen. Misbruik van dat vertrouwen ondermijnt de samenleving.”

De rechtbank veroordeelde de verdachten tot straffen variërend van vierenhalf jaar cel tot 150 uur taakstraf. Het OM en de verdachten stelden hoger beroep in.

De inhoudelijke behandeling van de zaak werd eerder aangehouden in verband met twee wrakingsverzoeken van de verdediging.

Uitspraak op 18 januari 2017.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^