Artikel: Fraude onder de aansprakelijkheidsverzekering; onze visie op hoe het eigenlijk heurt

In deze bijdrage wordt betoogd dat het onacceptabel is dat een letselschadeslachtoffer zonder risico kan frauderen in de schadeafwikkeling met de aansprakelijkheidsverzekeraar. Onderzocht wordt welke mogelijkheden de wet biedt om een frauderend letselschadeslachtoffer bij de schadeafwikkeling met de aansprakelijkheidsverzekeraar een sanctie op te leggen.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^