In hoger beroep bevestiging vonnis gevraagd in zaak fataal bedrijfsongeval in Helmond

De advocaat-generaal in Den Bosch heeft in hoger beroep bevestiging van het vonnis van de rechtbank gevraagd in de zaak tegen het bedrijf Xycarb Ceramics in Helmond. De rechtbank veroordeelde het bedrijf wegens dood door schuld van twee van zijn werknemers en overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet tot een geldboete van in totaal € 150.000 waarvan € 75.000 voorwaardelijk.

De rechtbank vond bewezen dat het bedrijf 'zeer onvoorzichtig, onachtzaam en onzorgvuldig' met de veiligheid van haar medewerkers was omgegaan.

Het bedrijfsongeval gebeurde op 13 augustus 2014 tijdens reguliere onderhoudswerkzaamheden aan een reactor. De twee slachtoffers voerden het onderhoud uit. De reactor was echter gevuld met het geur- en reukloze argongas. Argongas verdrijft de zuurstof waardoor er nauwelijks gewone lucht in de reactor aanwezig was. De twee kwamen vervolgens door verstikking om het leven.

Zowel het bedrijf als het OM ging in hoger beroep tegen hetvonnis. De officier had namelijk een geldboete van € 180.000 geëist en een voorwaardelijke stillegging van de onderneming voor twee maanden met een proeftijd van twee jaar wegens eveneens dood door schuld en het opzettelijk overtreden van de veiligheidsvoorschriften omdat het bedrijf al eerder een waarschuwing had gehad.

Xycarb trok recent zijn hoger beroep in. Grondige bestudering van de stukken en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep – waarbij o.a. de inspanningen die door het bedrijf zijn gepleegd richting de nabestaanden aan bod kwamen – hebben er bij de advocaat-generaal toe geleid dat hij bevestiging van het vonnis van de rechtbankvroeg.

Het gerechtshof heeft direct uitspraak gedaan en heeft het OM niet ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep. Dit brengt met zich mee dat het vonnis van de rechtbank in stand blijft.

 

Bron: OM

 

 

Print Friendly and PDF ^