Hof: in opsporingsonderzoek is doelbewust tekortgedaan aan belangen verdachte, die totdat in zijn woning vuurwapen is aangetroffen, had te gelden als van geen enkel strafbaar feit verdachte, burger

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 9 september 2016,  ECLI:NL:GHSHE:2016:4048

Bij doorzoeking in de woning van verdachte worden het ten laste gelegde wapen en bijbehorende munitie aangetroffen. Doorzoeking vond plaats om camerabeelden te achterhalen van een mishandeling die 7 maanden eerder had plaatsgevonden in de horecagelegenheid van verdachte. Verdachte had die camerabeelden reeds aangeboden aan de politie.

Voorts alle bankgegevens van verdachte opgevraagd en gekregen, gebaseerd op werkhypothese dat verdachte mogelijk in financiële moeilijke situatie verkeerde als gevolg waarvan hij zou worden afgeperst door motorbende. In bankgegevens daarvoor geen aanwijzingen aangetroffen.

Het hof is van oordeel dat in het opsporingsonderzoek doelbewust tekort is gedaan aan belangen van de verdachte, die tot het moment dat in zijn woning een vuurwapen met munitie is aangetroffen, had te gelden als een gewone, van geen enkel strafbaar feit verdachte, burger, dat het recht van verdachte op een ‘fair trial’ ernstig is geschonden doordat in eerste aanleg nauwelijks duidelijkheid is verschaft over de gang van zaken in de opsporing en het hof er in hoger beroep niet in is geslaagd dit gebrek aan duidelijkheid, ondanks lang aandringen en intensieve getuigenverhoren, in voldoende mate te verkrijgen, zodat al met al niet meer kan worden gesproken van een fair trial ‘as a whole’ en dat de onderhavige strafzaak het resultaat is van een onderzoek waarin het aan een integere, transparante en adequaat controleerbare opsporing heeft ontbroken.

Lees hier de volledige uitspraak. 

 

Print Friendly and PDF ^