Het ziekenhuis: een strafrechtelijk te vervolgen rechtspersoon. Tijd en noodzaak dat het ziekenhuis als rechtspersoon alerter strafrechtelijk wordt vervolgd?

Hoewel het tij gekeerd lijkt te zijn met de komst van het Expertisecentrum Medische Zaken in 2001, is tot op heden nog altijd slechts éénmaal in 1987 een ziekenhuis veroordeeld voor het delict dood door schuld. Felderhof stelt in haar scriptie de vraag waarom de stap in de strafrechtelijke vervolging van de arts naar het ziekenhuis als rechtspersoon zelden of niet wordt gemaakt bij medisch falen, wanneer het ziekenhuis nalatig geweest is in het creëren van een verantwoorde zorgomgeving.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^