OESO presenteert nieuwe standaard informatie-uitwisseling Belastingdiensten

De OESO heeft een nieuwe standaard gepresenteerd voor de automatische uitwisseling van informatie tussen belastingautoriteiten. Hiermee kunnen Belastingdiensten gegevens verkrijgen van hun financiële instellingen en deze gegevens op jaarbasis automatisch uitwisselen met andere landen. 

Print Friendly and PDF ^