'Het wetsvoorstel ‘Verbetering Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving’: verbetering uniformiteit en vermindering van fragmentatie'

Het wetsvoorstel ‘Verbetering Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving’ (het ‘wetsvoorstel’) ziet op een wijziging van het handhavingshoofdstuk (het huidige hoofdstuk 5) van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (‘Wabo’) en is tevens een voorloper op de nieuwe Omgevingswet. Het wetsvoorstel voorziet in een nieuwe inrichting van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (‘VTH’). Het oorspronkelijke wetsvoorstel is ingediend op 18 februari 2014. Op 18 december 2014 volgde een gewijzigde versie van het wetsvoorstel. Deze bijdrage beoogt een overzicht op hoofdlijnen te geven van de wijzigingen van de inrichting van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving naar aanleiding van het wetsvoorstel.

 

Verder in dit artikel:

 1. Inleiding
  1. 1.1. Achtergrond: Commissie Mans (juli 2008)
  2. 1.2. ‘Package deal’ (juni 2009)
 1. Het (oorspronkelijke) wetsvoorstel VTH (februari 2014)
  1. 2.1. Wettelijke borging omgevingsdiensten en kwaliteitscriteria
  2. 2.2. Wettelijke borging Inspectieview Milieu
 1. Commissie Wolfsen (september 2014)
 2. Wijzigingen wetsvoorstel VTH (december 2014)
  1. 4.1. Verantwoordelijkheid provincies
  2. 4.2. Kwaliteitscriteria in verordening en overleg en coördinatie
  3. 4.3. Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving: informatie-uitwisseling
 1. Modelverordening VTH
 2. Wijzigingen in de handhavings-praktijk na inwerkingtreding van het wetsvoorstel
  1. 6.1. Rol provincie: coördinatie en bevoegd gezag alle grote inrichtingen
  2. 6.2. Modelverordening
  3. 6.3. Toename belang handhaving en toezicht bij meer algemene regels
 1. Behandeling wetsvoorstel in wetgevingsoverleg (september 2015)
 2. Tot slot

 

Lees verder:

 

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming.

 

 

 

Print Friendly and PDF ^