Het wetsvoorstel Civielrechtelijk Bestuursverbod: de Kamer wordt beperkt ingelicht over de inlichtingenplicht

Het wetsvoorstel Civielrechtelijk bestuursverbod maakt het mogelijk om ‘frauderende bestuurders’ van failliete rechtspersonen een bestuursverbod op te leggen wanneer er niet wordt voldaan aan de in de Faillissementswet neergelegde inlichtingenplicht. Door de auteurs van het onlangs in het Tijdschrift voor Insolventierecht verschenen artikel, R-J Boswijk en N. Vreede, wordt betoogd dat dit strijdig is met het in het EVRM neergelegde verbod tot gedwongen zelfincriminatie.

  • Het wetsvoorstel Civielrechtelijk Bestuursverbod: de Kamer wordt beperkt ingelicht over de inlichtingenplicht, TvI 2013/27

 

Meer weten over het civielrechtelijk bestuursverbod en overige ontwik- kelingen ten aanzien van (de aanpak van) faillissementsfraude? Kom dan op 3 oktober naar de cursus Faillissementsfraude in het centrum van Den Haag.
Ga voor meer informatie naar www.bijzonderstrafrechtacademie.nl of klik hier.
Print Friendly and PDF ^