'Het wetsvoorstel aanpassing witwaswetgeving: zinloos en risicovol'

In september 2015 diende de Minister van Veiligheid en Justitie het wetsvoorstel aanpassing witwaswetgeving in. Het wetsvoorstel strekt zich tot het zelfstandig strafbaar stellen van het zogenoemde ‘eenvoudig witwassen’, waarmee wordt gedoeld op het enkele verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit enig eigen misdrijf. Volgens de minister blijven in de huidige situatie ‘grote sommen misdaadgeld onaagetast’. Of dat zo is en wat de verdere gevolgen van het etsvoorstel zijn, wordt in dit artikel besproken. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^