'Het UBO-register; privacybelangen op losse schroeven'

Op 20 juni 2015 is het voorstel voor de vierde anti-witwasrichtlijn door het Europees Parlement van de Europese Unie aangenomen. Het doel van de nieuwe richtlijn is het voorkomen van belastingontduiking, het tegengaan van witwassen en het bestrijden van de financiering van terrorisme. De nieuwe richtlijn blijkt voor de nodige opschudding te zorgen, in het bijzonder vanwege de komst van een Ultimate Beneficial Owner-register (UBO-register). In het UBOregister komen de gegevens te staan van personen die een belang hebben in een juridische entiteit, alsook de economische omvang van hun belang. Dit register heeft gevolgen voor de privacy van deze zogeheten groep ‘uiteindelijk belanghebbenden’. Gevreesd wordt dat de openbaarmaking van het economisch belang in het UBO-register verhoogde risico’s meebrengt voor uiteindelijk belanghebbenden, zoals fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie. Deze bijdrage gaat nader in op het UBO-register, in het bijzonder op de privacybelangen van de uiteindelijk belanghebbenden. Lees verder:

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op Bedrijfsjuridische berichten.

 

Print Friendly and PDF ^