Het recht belastende getuigen in strafzaken te ondervragen: Verschillen tussen de Straatsburge jurisprudentie en het Nederlandse strafrecht

In deze bijdrage wordt uiteengezet welke verschillen kunnen worden vastgesteld tussen de EHRM-jurisprudentie over het recht belastende getuigen in strafzaken te ondervragen (art. 6 lid 3 sub d EVRM) en het Nederlandse strafrecht. Eerst wordt beschreven op welke manier kan worden beoordeeld of het ondervragingsrecht is gerespecteerd. Vervolgens worden de verschillende aspecten van die beoordeling afzonderlijk belicht. Hoewel veel overeenkomsten kunnen worden vastgesteld tussen de Straatsburgse en Nederlandse jurisprudentie, ligt de nadruk in deze bijdrage op de verschillen. Lees verder:

Dit artikel is enkel te raadplegen indien u bent geabonneerd op TPWS.

 

Print Friendly and PDF ^