'Het omgevingsplan: het ‘Zwitsers zakmes’ in de Omgevingswet'

Dit artikel tracht een een introductie te bieden in het instrumentarium van de nieuwe Omgevingswet, in het bijzonder het omgevingsplan. Er wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die het plan biedt alsmede de reikwijdte van dit instrument. Het omgevingsplan wordt met de mogelijkheden van het ‘oude’ bestemmingsplan vergeleken alsmede met andere ruimtelijke instrumenten op zowel decentraal als nationaal niveau. In de conclusie wordt aangegeven wat de positie van gemeenten onder de nieuwe Omgevingswet zal zijn. Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^