'Het fiscale boetestelsel verder uitgebreid: nog enkele onderwerpen belicht'

Op 13 februari 2014 vond het symposium Formeel Belastingrecht plaats op de RadboudUniversiteit in Nijmegen. Doorde korte tijd die de auteur had om het onderwerp ‘het fiscale boetestelselverder uitgebreid’ te behandelen en door het stof dat het bepaalde in het nieuwe art. 67o Algemene wet inzake rijksbelastingen (ook tijdens dit symposium) deed opwaaien, is een aantal onderwerpen onbelicht gebleven. Deze onderwerpen worden in deze bijdrage alsnog belicht.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^