Het EVRM en het materiële omgevingsrecht

Het EVRM en het materiële omgevingsrecht analyseert in het bijzonder welke rechten voor burgers en welke (negatieve en positieve) verplichtingen voor de verdragsstaten voortvloeien uit

  • art. 2 EVRM(het recht op leven)
  • art. 8 EVRM (het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer)
  • art. 1 EP (het recht op eigendom) in omgevingsgerelateerde situaties.

Daarbij komt onder meer de vraag aan bod of de verdragsstaten verplicht zijn omgevingsrechtelijke regelgeving uit te vaardigen en of zij (ook) gehouden zijn meer concrete maatregelen te treffen ter bescherming van de door die artikelen beschermde belangen, zoals

  • het houden van toezicht op omgevingsrechtelijke regelgeving;
  • het handhaven van die regelgeving;
  • het verstrekken van omgevingsgerelateerde informatie

Het EVRM en het materiële omgevingsrecht beziet bovendien of en in hoeverre de verdragsstaten op grond van art. 1 EP verplicht zijn in situaties die door het omgevingsrecht worden beheerst schadevergoeding aan te bieden voor aantastingen van het eigendomsrecht.

Verder onderzoekt dit boek of enkele belangrijke Nederlandse (omgevingsrechtelijke) regels en leerstukken verenigbaar zijn met de uit het EVRM voortvloeiende omgevingsrechtelijke eisen.

 

Praktische Informatie

Auteur: mr. Dirk Sanderink ISBN 9789013131475 Aantal pagina's 592 € 72,00

 

Klik hier om het boek te bestellen via Kluwer.

 

Print Friendly and PDF ^