Het Douanewetboek van de Unie: eerste ervaringen met twee noviteiten

Hoewel de fundamenten voor het verdedigingsbeginsel al geruime tijd geleden zijn gelegd in de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU en het Europees Handvest, heeft de Europese wetgever het noodzakelijk geacht om het verdedigingsbeginsel expliciet vanaf 1 mei 2016 in het Douanewetboek van de Unie op te nemen. In deze bijdrage gaat de auteur nader in op de (reikwijdte van de) in het DWU opgenomen bepalingen, geeft hij praktische aanwijzingen en deelt hij zijn ervaringen met deze procedure.

Lees verder:Print Friendly and PDF ^