Het door het vals invullen van een bankoverschrijvingsformulier geld over laten schrijven kwalificeert als ‘wegnemen’

Rechtbank Oost-Nederland 21 februari 2013, LJN CA2926

Feiten

Verdachte en zijn medeverdachte hebben door het vals invullen van een bankoverschrijvingsformulier geld van de rekening van persoon 1 en/of bedrijf 1 over laten schrijven naar de rekening van verdachte, waarna verdachte het geldbedrag van zijn rekening heeft gehaald.

Beoordeling rechtbank

De rechtbank is - anders dan de raadsman heeft betoogd - van oordeel dat door dit handelen verdachte zich een zodanige feitelijke heerschappij over het goed heeft verschaft dat sprake is geweest van ‘wegneming’. Daarbij overweegt de rechtbank dat het voorwerp van diefstal een goed is dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat gaandeweg in de jurisprudentie naast stoffelijke voorwerpen ook onstoffelijke, zoals giraal geld (HR 11 mei 1982, NJ 1982/583) als ‘enig goed’ zijn aangemerkt.

De rechtbank is voorts - anders dan de raadsman heeft betoogd - van oordeel dat het vals invullen van een bankoverschrijvingsformulier kan worden aangemerkt als een valse sleutel in de zin van artikel 310 juncto 311 van het Wetboek van Strafrecht.

Bewezenverklaring

Feit 3 primair: Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels, art. 311 juncto 310 Sr.

Feit 5: Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van inklimming, art. 311 juncto 310 Sr.

Strafoplegging

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^