'Vraag wie overtreding heeft begaan komt bij invordering dwangsommen niet meer aan de orde'

Wanneer een last onder dwangsom niet op tijd wordt nageleefd, verbeurt de aangeschreven partij een dwangsom. Om de dwangsom te innen moet het bestuursorgaan een invorderingsbesluit nemen, waartegen bezwaar en beroep open staat. Uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (201301534/1/A1) blijkt dat de geadresseerde van een invorderingsbesluit in een procedure daartegen niet meer kan aanvoeren dat hij geen overtreder is.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^