Het beroepsgeheim is geen rustig bezit

Stel: de politie belt alle ziekenhuizen in de regio met de vraag of er op de Spoedeisende Hulp iemand is behandeld met een schotwond. Moet een arts van de Eerste Hulp hier antwoord op geven?

Voor iedere hulpverlener in de zorg geldt een beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat de hulpverlener verplicht is om te zwijgen over alles wat hem of haar door de patiënt is toevertrouwd. Dat gaat niet alleen om medische gegevens, maar ook om andere informatie die in de relatie tussen hulpverlener en patiënt naar voren komt.

Het medisch beroepsgeheim is een groot goed. Het dient een algemeen en een individueel belang. Het algemeen belang bestaat uit het waarborgen van een onbelemmerde toegang tot hulpverlening in de gezondheidszorg. Iedereen moet zich vrij voelen om medische hulp te zoeken, ook al heb je bijvoorbeeld iets strafbaars gedaan.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^