'Het beboeten van feitelijk leidinggevers in het mededingingsrecht'

De Autoriteit Consument & Markt kan boetes opleggen aan ondernemingen die in strijd handelen met het kartelverbod. Ook opdrachtgevers en feitelijk leidinggevenden kunnen beboet worden. Per 1 juli 2016 wordt de maximumboete voor natuurlijk personen verhoogd tot 900.000 euro. Dit artikel geeft een overzicht van de achtergrond en toepassing van het beboeten van feitelijk leidinggevenden in het Nederlandse mededingingsrecht. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de voorwaarden en grondslag voor beboeting en de berekening van de hoogte in de praktijk van de ACM. Inleiding De Afdeling advisering van de Raad van State constateerde in 2015 dat de wetgever steeds vaker ervoor kiest een wet te handhaven via het instrument van de bestuurlijke boete in plaats van het strafrecht. Bestuurlijke boetes worden allang niet meer alleen gebruikt voor lichte, veelvoorkomende overtredingen, maar steeds vaker ook voor zware en complexe inbreuken op het recht. Ook worden vaker hoge boetes opgelegd bij relatief lichte overtredingen. 1 In deze bijdrage gaan wij in op de mogelijkheden van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om personen in privé te beboeten en wat dit betekent voor werknemers van ondernemingen die in strijd handelen met het kartelverbod. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^