Handreiking Nationale Politiewet 2013: Gezamenlijke veiligheidszorg Volop lokale kansen in nieuw politiebestel

De invoering van de nationale politie per 1 januari 2013 vormt een mijlpaal in de politiegeschiedenis. Voor het eerst is de gehele politie georganiseerd in één politiekorps. Het beheer daarover wordt niet langer regionaal maar landelijk gevoerd, terwijl het gezag onveranderd bij de burgemeester en officier van justitie ligt. Bij de vorming van het nieuwe bestel is terecht veel aandacht geweest voor de positie van het lokaal bestuur. Het nieuwe politiebestel biedt goede kansen om de positie van het lokaal bestuur te versterken. Zoals de kans om nieuw elan te geven aan de sturing op de politie in de driehoek. Of de kans om als gemeenteraad meer grip te krijgen op de bijdrage die de politie levert aan de aanpak van die veilig- heidsproblemen die je als gemeenteraad als prioriteiten hebt benoemd.

Deze uitgave geeft een beeld van welke kansen er liggen om het nieuwe politiebestel een succes maken.

 

Print Friendly and PDF ^