Handhaving van intellectueel eigendomsrecht door de douane

Houders van merken, octrooien, auteursrechten en andere rechten van Intellectuele Eigendom (‘IE-rechten’) werken vaak succesvol samen met de douane om inbreukmakende artikelen van de Europese markt te weren.

Nu al houden de douaneambtenaren in de EU jaarlijks meer dan 115 miljoen artikelen tegen waarvan zij vermoeden dat ze inbreuk maken. Dit type douaneoptreden heeft een nieuw jasje: de vernieuwde Europese “anti-piraterij” Verordening (Vo. (EG) 608/2013). Deze vervangt per 1 januari 2014 de nu geldende versie (Vo. (EG) 1383/2003). Wat is nieuw, en wat blijft bij het oude?

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^